Galleriet

Hans-Georg Kohler- Klostergeist

Her kan du følge med på informasjon om galleriets utstillinger.

Ved utstillinger, er åpningstidene lørdag og søndag kl. 12-15, og torsdager kl.16-19. Eller etter avtale. Gratis inngang.

www.iokunstforening.no

Hans-Georg Kohler -Klostergeist

Kohler oppsummerer i denne utstillingen et 40 år langt kunstnerskap, og viser flere sentrale verk fra perioden.

Han har hele tiden vært trofast mot sitt lett gjenkjennelige og dypt originale uttrykk hvor figurene lever som avatarer i en tid hvor alt vi kjenner som sivilisasjon er borte. Her utforsker han menneskets eksistensielle forhold i fargesterke og uttrykksfulle malerier hvor trusselen om vold og ufred aldri er langt borte. Så man kan dessverre si at dette er en svært aktuell utstilling som viser hvordan vi i vår tid kan oppleve hele vår eksistens som truet.

Kohler sier i et manifest:

Klostergeist, som direkte oversatt betyr kloster-ånd på norsk reflekterer det immaterielle/ filosofiske aspektet ved menneskelivet. Vi vet alle at vi skal dø, spørsmålet blir da hva vi vil bruke de få årene vi har fått til rådighet her på jorden til, i dette uendelige universet. Skal vi benytte tiden til å få større innsikt i oss selv som menneske/dyr og til omverden/ naturen eller skal vi bruke den til å skaffe oss mest mulig materiell rikdom og makt? I en verden full av krig er det også betimelig å spørre seg om stadig flere våpen og stadig mer avanserte våpenteknologiske nyvinninger egentlig vil føre til mere fred mellom parter som er i konflikt. Stormaktene prøvde å innføre demokratiet i Afghanistan, det slo feil. Etter 20 år med militær maktutøvelse gav stormakts-demokratiene opp og trakk seg tilbake. Situasjonen i Afghanistan har ikke blitt bedre, heller verre. Våpenbruken i de nylig pågående krigene har resultert i flere hundre tusen drepte mennesker, titusenvis av lemlestede, skadde og traumatiserte barn, kvinner, menn og familier. Våpenindustriens voldsomme produksjon de siste hundre år har ikke ført til mere fred, tvert imot. Verden trenger mindre våpen, ikke mer! Vi burde satse på å oppnå en større åndelig innsikt i vårt eget menneskesinn og arbeide for forståelse og -ikkevold- mellom ulike folkeslag og kulturer.

Stopp all våpenproduksjon!